Archive for November, 2016

VORMT NATIVE EEN BEDREIGING VOOR DISPLAY?

Nov 22 2016

De goede oude display blijft een belangrijk medium om een groot publiek te bereiken, met een hoge ROI, maar voor content van het top funnel-type blijkt dat kanaal vaak te duur. Gesponsorde artikels en native advertising vullen die leemte op.…

AANKOOPTRAJECT EN CONTENT

Nov 10 2016

Merken hebben een nieuwe doelstelling gevonden: contentproductie en buyer’s journey beter op elkaar afstemmen. Dat is alleen mogelijk als dit traject correct in kaart wordt gebracht. In 2005 bedacht Procter & Gamble het marketingconcept FMOT (First Moment of Truth) als…