Contentmarketing: leren van uw fouten met de AHT-lus

20 December 2016

Green circular economy conceptBereikte u met uw eerste contentcampagne niet de verhoopte resultaten? Ontdek in dit artikel hoe u van uw fouten kunt leren met de AHT-lus.

Wanneer een marketeer zijn eerste contentcampagne lanceert, beschikt hij over te weinig informatie om optimale resultaten te behalen. Hij moet zijn aanpak aanpassen om de prestaties van zijn campagne te verbeteren. En vooral bij contentmarketing, dat aanvankelijk steunt op veel onzekere uitgangspunten, is iemands capaciteit om van zijn mislukkingen te leren doorslaggevend.

De AHT-lus levert steeds meer voordeel op

Net zoals bij het pokerspel (FR) weet u bij het begin van een campagne niet welke kaarten u in handen krijgt. Misschien beschikt u al meteen over een full house, misschien liggen de kaarten slecht … Maar naarmate u meer spelletjes speelt, verliest de factor geluk aan belang en komen er rationele, controleerbare en beheersbare elementen voor in de plaats.

Met een AHT-lus (de letters staan voor Analyse – Hypothese – Tests) vergroot u systematisch het voordeel dat campagnes opleveren, door:

● de rendabele doelgroepen of segmenten af te bakenen;
● campagnes met een grote conversiegraad te ontwikkelen;
● vaker goede conversieresultaten te boeken en de conversie te optimaliseren.

Veronderstellingen analyseren en testen

In de praktijk gaat het om een zichzelf steeds herhalend proces: aanvankelijk beschikt u over te weinig informatie om te weten wat er al dan niet zal werken en het komt er dan op aan om de veronderstellingen te testen (FR).

Vervolgens analyseert u de resultaten van elke test op basis van twee key performance indicators (FR) of KPI’s die u probeert te optimaliseren:

● het aantal conversies (bijv.: contactmomenten)
● de kosten per conversie

Factoren om te optimaliseren

Voor uw campagnes beschikt u over 4 belangrijke hefbomen voor optimalisatie:

● het basisaanbod moet zo goed mogelijk aan de behoeften op de markt zijn aangepast;
● kennis van de doelgroep, zijn verwachtingen, doelstellingen en motivatie;
● de achtergrond van de campagne, dat wil zeggen de content (artikel, foto, infographic) die u aanbiedt;
● de plaatsing: waar en wanneer wordt de content gedeeld?

Telkens wanneer de lus wordt doorlopen, stelt u de hypothesen in vraag en test u nieuwe veronderstellingen. En zo blijft u rondjes draaien …

Als u het met ons eens bent dat uw campagnes aanvankelijk niet perfect zijn, dat kunt u met de AHT-methode optimalisatiecycli toepassen die al na korte tijd de verwachte resultaten (of voordelen) opleveren. En nu is het aan u om lussen te maken!