Wat journalistiek kan betekenen voor contentmarketing

26 January 2017
Martial

Taking notesPuristen houden vol dat je moet kiezen: ofwel journalistiek, ofwel contentmarketing. Toch kan de journalist de copywriter inspireren … en beter maken. Deze 4 tips zetten u op weg.

Kwaliteit moet voorrang hebben op kwantiteit

Een journalist die zichzelf respecteert, moet authentieke relaties tot stand brengen. Hij moet onophoudelijk win-win relaties ontwikkelen, enerzijds met zijn bronnen en anderzijds met lezers en uitgevers in het domein waarin hij gespecialiseerd is. Dat vraagt veel werk en volharding. Teams die content produceren, beschouwen hun lezers al te vaak als leads, met wie ze alleen maar oppervlakkige relaties onderhouden. En daarin hebben ze ongelijk.

Omring u met een team

Journalisten weten dat je voor een goed artikel allerlei meningen en invalshoeken nodig hebt. Veel merken willen zich graag als mediabedrijven opstellen, maar slagen er nauwelijks in om de omstandigheden en structuren die daarvoor nodig zijn tot stand te brengen. Toch kan contentmarketing niet zonder een redactioneel proces dat nauw aanleunt bij de werkwijze van een krant. Als u die weg wil opgaan, zou u om te beginnen een artikel kunnen laten nalezen door een expert op dit domein.

The proof of the pudding is in the reading (and sharing)

De film “Spotlight” illustreert dit perfect: hij laat zien hoe de redactie van de krant The Boston Globe zich vastbijt in een zaak van kindermisbruik die door de katholieke Kerk werd toegedekt. Want een solide dossier kan alleen maar het resultaat zijn van volgehouden research. Toch denken sommige contentuitgevers dat ze niet productief genoeg zijn als ze een hele dag lezen vóór ze één letter aan hun pc toevertrouwen. Zij vergissen zich: hun werk heeft een stevig fundament nodig. Vindt u het toch nodig om de tijd die u aan research besteedt te rechtvaardigen (voor uw baas)? Gebruik dan een tool zoals Evernote, die bewijst dat u niet de hele tijd hebt zitten lanterfanten.

Geef altijd prioriteit aan de lezer

Pulitzer is een naam die klinkt als een klok in de journalistiek. Het is veel minder bekend dat het ging om een Hongaarse immigrant die aan het einde van de 19e eeuw in de Verenigde Staten een nieuwe invulling gaf aan het beroep van journalist. Hij was de vertegenwoordiger van journalistiek die “zonder angst” te werk gaat. In 1904 stichtte hij de Pulitzer Prizes, een literaire onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt op het gebied van nieuws, literatuur en klassieke muziek. Als journalist verdedigde hij de belangen van de gewone man ten opzichte van de elites en gaf hij blijk van maatschappelijke betrokkenheid. Hij vond dat elk persartikel maatschappelijke waarde moest hebben. Als u waardevolle contentmarketing wil creëren is Pulitzer een goed voorbeeld: het komt erop aan in te spelen op de verwachtingen en behoeften van uw doelgroep … en pas daarna rekening te houden met de merken die u vertegenwoordigt, ten koste van de waarde van de tekst.