Yes Actiris by Newsmaster

Als openbare werkgelegenheidsdienst van Brussel merkte Actiris dat zijn institutioneel imago alleen maar onverschilligheid opriep bij zijn voornaamste doelgroep. Newsmaster kreeg in februari 2019 de opdracht om met contentmarketing 3 doelstellingen te bereiken.

Engie Newsmaster

Engie wou de band met zijn klanten aanhalen en ze actiever betrekken bij alles wat te maken heeft met hun woning en met nieuwe technologieën om beter om te gaan met energie. De ontwikkeling van een langetermijnstrategie voor Brand Content moest dat mogelijk maken.

Rossel Newsmaster

De groep Rossel bijstaan bij de concrete uitwerking van zijn Native Advertising-strategie.

Sodexo Newsmaster stratégie 360

Sodexo België wou prioritair aandacht schenken aan de koopkracht van maaltijdchequegebruikers. De band met klanten sterker aanhalen moest mogelijk zijn met een contentmarketingstrategie over 360°.

Sodexo Newsmaster stratégie 360

Sodexo Belgique entendait faire du pouvoir d’achat des détenteurs de chèques repas sa priorité. Pour cela, la marque souhaitait créer de l’engagement via une stratégie de content marketing à 360°

Rossel Newsmaster

Accompagner le groupe Rossel dans la concrétisation
de sa stratégie de Native Advertising.

Engie Newsmaster

Pour susciter l’engagement et créer une réelle relation de proximité avec ses clients dans le domaine de la maison et de la gestion des nouvelles technologies au service de l’énergie, Engie souhaite développer une stratégie de Brand Content sur le long terme.

Yes Actiris by Newsmaster

Actiris, service public de l’emploi de Bruxelles, souffre d’un image institutionnelle parfois difficilement conciliable avec sa cible principale. En février 2019, Actiris mandate NewsMaster pour une mission de Content Marketing avec 3 objectifs principaux.